Envitop, s.r.o.
Environmentálne poradenstvo
» úvod » služby » referencie » certifikáty » kontakty
 
FOTO Envitop
 
» odpady
 
» voda
 
» ovzdušie
 
» environmentálny audit
 
» školenia
 
» IPKZ
 
» EIA
 
» ISO
 
» ochrana zdravia
ENVITOP – ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ
Spoločnosť Envitop, s.r.o. poskytuje odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia. Našimi partnermi sú obce a mestá a tiež spoločnosti podnikajúce v rôznych oblastiach.
Prioritou sú projekty v oblasti odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na činností na životné prostredie v oblasti environmentálnych manažérskych systémov podľa ISO 14001. V rámci environmentálneho poradenstva ponúkame komplexné služby od zadania až po ukončenie celého procesu.
Štúdie a analýzy
Podporné štúdie i nevyhnutné analýzy (návrh optimalizácie odpadového hospodárstva, štúdia zvýšenia separácie odpadov pre obce a mestá, analýza aktuálneho stavu v odpadovom hospodárstve)
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA
Komplexné spracovanie dokumentácie (zámery, správy o hodnotení) a podpora v rámci celého procesu.
Environmentálny audit a audit podľa ISO 14001
Zhodnotenie stavu a súladu podniku s environmentálnou legislatívou, analýza rizík, návrh opatrení, tvorba dokumentácie a implementácia auditu. Naši vyškolení pracovníci vykonajú prípravu a implementáciu environmentálnych manažérskych systémov podľa ISO 14001, ISO 9001 a podľa OHSAS 180001. Spoločnosť zabezpečí a vykonaná interné audity a externé audity podľa ISO 14001.
Povoľovacie konanie
Poradenstvo, podpora a zastupovanie v správnych konaniach v mene partnera.
Školenie
Vykonanie školení podľa potrieb zákazníka na mieru s dôrazom na vysvetlenie environmentálnych požiadaviek právnych a iných predpisov
 
Webmaster: » WGM, s.r.o. - all rights reserved